Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost:

V rámci inženýrské zajišťujeme ke zpracovaným činnosti projektům vyjádření dotčených orgánů státní správy – např. :

 • Krajská hygienická stanicežádost
 • Hasičský záchranný sbor
 • Odbor životního prostředí
 • Ochrana památkové péče
 • Správce toku
 • Veterinární správa
 • Inspektorát bezpečnosti práce
 • Dopravní inspektorát
 • Odbor dopravy
 • a další

vyjádření správců sítí např.:

 • distributor NN
 • distributor plynu
 • vodovody a kanalizace
 • telekomunikační sítě
 • technické služby
 • a další

Dále pak zajišťujeme s městem (obcí) smlouvy o právu provést stavbu, či o uložení sítí a samozřejmě na základě těchto dokladů vydání:

majetkopravni

 • územního rozhodnutí (územního souhlasu)
 • ohlášení stavby
 • stavebního povolení u obecních i speciálních stavebních úřadů

V průběhu jednotlivých řízeních plně zastupujeme investora a prosazujeme jeho zájmy.

V rámci sjednaných dohod pak provádíme v průběhu stavby autorský dozor, resp. i  technický dozor investora.