Poradenská činnost:

Poradenská činnost:

steny2

Klientům poradíme:stena

  • při výběru pozemku
  • při zjištění existence inženýrských sítí
  • s požadavky územního plánu
  • s výběrem nejvhodnějších stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a technického vybavení
  • s územním a stavebním řízením
  • s jednáním s dotčenými orgány státní správy a správci sítí
  • s uzavřením smluv pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

dvere